Informatie Pasteuning over Covid-19

-English version below-

Wereldwijd worden we getroffen door het virus Covid-19, een virus dat van ons (en u) een uiterste inspanning vereist om levens van anderen te sparen. Graag informeren wij u over hoe wij onze bedrijfsvoering hebben aangepast en voortzetten. 

Wij hanteren onze gebruikelijke openingstijden. Echter, de winkel is niet meer volledig toegankelijk en u kunt met maximaal 2 personen tegelijk voorin de winkel staan. Wij helpen u -met gepaste afstand- graag om uw bestelling samen te stellen. 

De gehele dag door reinigen wij de toonbank, deurgrepen en pinapparatuur. Maar na het gebruik van het pin apparaat, of bij het betalen met contant geld raden wij u aan uw handen te desinfecteren. Er staat desinfectie bij de kassa.

Indien u verschijnselen van verkoudheid o.i.d. heeft, verzoeken wij u onze winkel niet te betreden. Daarnaast verzoeken wij u om tenminste anderhalve meter afstand van ons, maar ook van andere klanten te houden.

Wij zullen zolang de crisis duurt in 2 shifts gaan draaien. Of Iris zal in de winkel staan, of Erik en Marjolijn. Hierdoor kan het zijn dat u niet zo snel geholpen wordt als normaal, maar wij doen dit om de continuïteit van onze winkel te waarborgen.

Uiteraard kunt u uw bestelling ook bezorgd krijgen. Wij versturen -zoals altijd- met PostNL door heel Nederland (ook Amsterdam). Daarnaast bieden wij de mogelijkheid uw bestelling bezorgd te krijgen via onze vervoerder Grapezz.

Speciaal voor deze periode heeft onze vervoerder het mogelijk gemaakt om uw bestelling af te leveren in een groot gebied rondom Amsterdam bij een redelijk minimale ordergrootte. Onze vervoerder neemt alle maatregelen in acht en zal bij niemand binnen treden, hierdoor kunt u de wijnen veilig thuis geleverd krijgen. Deze laatstgenoemde leveringen vinden (doorgaans) plaats op dinsdag en vrijdag, tussen 10:00 en 12:00 uur. Maar afhankelijk van uw woonplaats kan hier vanaf geweken worden. Onze vervoerder of wij nemen sowieso contact met u op over de levering. 

De levering is tot de deur, het is uitgesloten -voor onze en uw veiligheid- dat de wijnen naar binnen gebracht worden. Wij leveren de wijnen (op PostNL na) in handzame doosjes van 6 flessen, zodat u gemakkelijk de wijn naar binnen kunt tillen.

Alle bezorginformatie vindt u hier.

Wij rekenen op uw medewerking, laten we samen er alles aan doen om gezond door deze moeilijke periode te komen! 

Iris, Marjolijn & Erik

---------

At the moment, we are affected worldwide by the virus Covid-19, a virus that requires the utmost effort from us (and you) to save the lives of others. We would like to inform you about how we have changed our business operations.

We are open at the usual opening hours. The store is no longer fully accessible, you can stand with up to 2 people at the front of the store at the same time. We help you -with an appropriate distance- with your order. There is disinfection at the checkout. We clean the counter, door handles and pinmachine all day long. But after using the pin device, or when paying with cash, we recommend that you disinfect your hands. If you have symptoms of a cold, we request to not enter our store, we refuse customers with symptoms of disease. In addition, you are requested to keep at least one and a half meters away from us, but also other customers.

We work in 2 shifts as long as the crisis lasts. Either Iris is in the store, or Erik & Marjolijn. This may mean that you will not be helped as quickly as normal, but we do this to ensure the continuity of our store.

You can of course also receive your order. As always, we ship with PostNL throughout the Netherlands (including Amsterdam). In addition, we offer the possibility to have your order delivered via our carrier Grapezz.
Especially for this period, our carrier has made it possible to deliver your order in a large area around Amsterdam with a reasonably minimum order size. Our carrier takes all safety procedures and will not enter the house, so you can have the wines delivered safely to your home. The deliveries (usually) take place on Tuesdays and Fridays, between 10:00 AM and 12:00 PM. But depending on your place of residence, this can be deviated from. Our carrier or we will contact you anyway about the delivery.
Delivery is at your doorstep, it is excluded - for our and your safety - that the wines are brought in. We deliver the wines (except PostNL) in handy boxes of 6 bottles, so that you can easily lift the wine inside. All delivery information can be found here.

We count on your cooperation, let's all do everything we can to get through this difficult period healthy!

Iris, Marjolijn & Erik